برندها در نمایش دادن محصول

برندها می توانند ریسک تصمیم گیری خرید یک محصول را نیز کاهش دهند.

برندها در نمایش دادن ویژگی های منحصر به فرد محصول به مصرف کنندگان نقش مهمی دارند. محققان محصولات را بر اساس ویژگی ها و مزایای مرتبط با آن ها به سه دسته ی اصلی تقسیم بندی کرده اند: کالاهای نیازمند جست وجو، کالاهای نیازمند تجربه و کالاهای نیازمند اعتماد.
کالاهای نیازمند جست و جو نظیر محصولات سوپر مارکت ها و میوه فروشی ها که مصرف کننده می تواند ویژگی های محصول( نظیر اندازه، رنگ، سبک، طراحی، وزن و حتی ترکیب محتویات) را با دقت در ویژگی های ظاهری آن، بررسی و ارزیابی کند.
کالاهای نیازمند تجربه نظیر لاستیک خودرو که ویژگی های این گونه محصولات نمی توانند به سادگی توسط مصرف کننده ارزیابی شوند و تجربه ی استفاده از این محصول برای ارزیابی ویژگی هایی نظیر دوام، کیفیت خدمات، امنیت و راحتی استفاده ضروری است.
کالای نیازمند اعتماد نظیر خدمات بیمه که مصرف کننده به ندرت در مورد ویژگی های محصول آگاهی دارد.
با فرض دشواری ارزیابی و قضاوت در مورد ویژگی ها و مزیت های محصول برای کالاهای نیازمند تجربه و کالاهای نیازمند اعتماد، برندها نقش مهمی پیدا می کنند و شاخص مهمی برای نشان دادن کیفیت و سایر ویژگی های مطلوب مصرف کنندگان هستند.

برندها می توانند ریسک تصمیم گیری خرید یک محصول را نیز کاهش دهند. مصرف کنندگان در خرید و مصرف یک محصول با ریسک ها و مخاطرات مختلفی مواجه می شوند از جمله:
ریسک کارکردی: در صورتی که محصول، کارکردی مطابق انتظار ما نداشته باشد.
ریسک سلامتی: در شرایطی که محصول، تهدیدی برای وضعیت فیزیکی و یا سلامتی مصرف کننده یا سایرین به وجود آورد.
ریسک مالی: زمانی که محصول ارزش پولی را که برای آن پرداخته شده است، نداشته باشد.
ریسک اجتماعی: وقتی داشتن محصول موجب احساس حقارت و شرمساری فرد شود.
ریسک روان شناختی: این که محصول روی وضعیت فکری و روانی مصرف کننده تاثیر بگذارد.
ریسک زمانی: زمانی که مشکلات و نواقص محصول موجب شود که مصرف کننده هزینه ی فرصت از دست رفته ای را برای یافتن سایر محصولات رضایت بخش و مطلوب خود بپردازد.

مصرف کنندگان می توانند این ریسک ها را به شیوه های مختلفی کاهش دهند و با آن ها برخورد کنند. اما یک راه آشکار، استفاده از برندهای شناخته شده- به ویژه برندهایی که مصرف کننده قبلا از آن ها استفاده کرده و تجربه ای مثبت دارد –است. بر این اساس، برندها می توانند ابزار قدرتمند کاهش ریسک را در کسب و کارهای B to B فراهم کنند، زیرا ریسک هایی که در این کسب و کارها وجود دارد اغلب می تواند فوق العاده عمیق و ماندگار باشد.

به طور خلاصه، معنا و مفهوم خاص برندها برای مصرف کنندگان می تواند برداشت ها و تجربه های آن ها را از یک محصول تغییر دهد. ممکن است محصول تحت تاثیر ویژگی های برند، در ذهن مصرف کنندگان مفاهیم و ارزیابی های گوناگونی را به جای گذارد. برندها مفاهیم کاملا بی همتا و شخصی ای را برای مصرف کنندگان به وجود می آورند و در انجام فعالیت های روزمره به آن ها کمک می کنند و زندگی شان را غنی تر می سازند. هر قدر زندگی مصرف کنندگان پیچیده تر و سریع تر می شود، توانمندی برند در ساده سازی فرایند تصمیم گیری و کاهش ریسک ارزشمندتر می شود.