برندسازی با بیان دکتر شهریار شفیعی

با توجه به اینکه در سال های اخیر کارفرمایان و مدیران به اهمیت مبحث برندسازی پی برده اند، و مشهود است که  برند سازی تنها راه جای گرفتن در قلب و ذهن مشتریان است و در واقع تنها راه  ارتباط با مخاطب است و میسر نمی شود مگر اینکه کسب و کار و یا محصول شما هویت داشته باشد.

هویت برند در واقع نقطه تمایز شما با رقبا را مشخص می کند و حاصل یکپارچگی بین اجزای مختلف برند شماست.

همان طور که انسان دارای ژن است و این ژن در تک تک سلول ها تکرا ر می شود و باعث یک یکپارچگی و هویت یکسان در وجود آدمی می گردد،ژنتیک و نهایتا هویت یک برند نیز باعث جان بخشیدن به برند می شود و ارتباطات برند را می سازد.
در سمینار آنلاین(وبینار) آمایش ژنتیک برند  که در تاریخ 5 مرداد برگزار می گردد،دکتر شهریار شفیعی(ریاست علمی آکادمی برند ایران وگروه تخصصی برندتک)، به نحوه ی ساختن ژن و هویت برای یک برند خواهند پرداخت و و برندهای مختلف را ازاین منظر مورد کاوی خواهند نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

وبینار آمایش ژنتیک برند

021-22654954-7