Share of heart

بازاريابي مبتني بر ارزش ويژه كه در حقيقت بالاترين سطح از رضايت با در نظر گرفتن ارزش‌هاي ويژه‌ آن نام و نشان تجاري براي مشتري است.

Share of heart 

سهم قلبي مشتري چيست؟
سهم قلبی مشتری در واقع یک گام جلوتر از سهم ذهنی مشتری می‌باشد و عبارت است از آن نام تجاری که خریدار آن را به دیگر نام های تجاری ترجیح می‌دهند و مایل به خریداری آن هستند. در واقع سهم مشتری نشان دهنده  میزان  شناخت مشتریان از ان نام تجاری می. سهم قلبی مشتری در حقیقت یک رابطه‌ای احساسی بین مصرف‌کنندگان با نام و نشان‌های تجاری ویژه، خرده‌فروشان، عمده‌فروشان، تیم‌ها، کارآفرینان و ارائه‌کنندگان خدمات به وجود می‌آورد.

  دلبستگی، کیفیت و رابطه مشتریان با یک بنگاه (که  کمک به خدمات بهتر و بیشتر،) ارتباطات قوی تر و دوستانه تر، و بالاخره رضایت مشتری از کیفیت را شاخص های سهم قلبی مشتری می نامند. بدین ترتیب، اگر از یک مشتری خواسته شود نام تجاری یک بانک  یا بیمه را که از آن راضی است یا آن را دوست دارد نام ببرد اولین مارک مربوط به خدماتی خواهد  بود که در نتیجه فعالیت های ثمربخش ارتباطی و خدماتی و تأمین رضایت مشتری، جایی در قلب مشتری باز کرده است

Share of heart is calculated by the percentage of consumers who identified the company when answering a questionnaire item requiring them to: „Give any three firms from whom you prefer to buy a product‟. Another powerful question in this measure is to ask customers: „Would you recommend brand X to your best friend, relative or colleagues?‟This question provides insight into the strength of customer relationships with the brand and the company(Jobber, 2010).

 سهم قلب مشتری  با درصدی از مصرف کنندگان  شرکتی مشخص که در پاسخ به سوال " از سه شرکت نام برده شما خرید از کدام یک را ترجیح می دهید" محاسبه می گردد. یکی دیگر از سوالات قدرتمند و تاثیر گذار که در این    اندازه گیری   از مشتری پرسیده می شود " آیا شما برند و نام تجاری X را به دوستان خود پیشنهاد می دهید؟ این سوال بینش ما را به قدرت در ارتباط مشتری با برند یا نام تجاری و شرکت فراهم می اورد .(Jobber, 2010) 

روش ساختن سهم قلبی مشتری 
     بازاریابی هیجانی
     بازاریابی رضایت
     بازاریابی مبتنی بر ارزش ویژه
بازاريابي هيجاني به حوادث، تجربيات و تعلقات مشتريان مي‌پردازد. در مرحله بعدي به بازاريابي رضايت مي‌پردازيم.
در بازاریابی رضایت به كاهش قيمت، بالا بردن كيفيت، شبكه توزيع قوي و تبليغات می پردازد.
بازاريابي مبتني بر ارزش ويژه كه در حقيقت بالاترين سطح از رضايت با در نظر گرفتن ارزش‌هاي ويژه‌ آن نام و نشان تجاري براي مشتري است.
سهم قلبی مشتری که پس از مراحل بخش‌بندي، هدف‌گذاري، جايگاه‌ياي پس از تقسيم‌بندي بازار، انتخاب بازار هدف و جايگاه‌سازي، به دنبال اين باشند كه مشتريان چقدر آنها را مي‌شناسند؟ و چقدر آن را به برند تجاري دیگر ترجيح مي‌دهند؟