سخنران و عضو کمیته در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت 

                                                                       تهران // تیر ماه ۱۳۸۷ 

عضو شورای سیاست­گذاری و هیات­علمی سمینار آموزشی تکنیک­های نوین تبلیغات خلاق و مهندسی تبلیغات 

                                                                       تهران // تیرماه 1387

عضو شورای سیاست­گذاری و هیات­علمی نخستین دوره­ی آموزشی مهندسی تبلیغات خلاق 

                                                                       اصفهان // مهرماه 1387 

عضو شورای سیاست‌گذاری کنفرانس برند 

                                                                     تهران // آبان 1387

عضو هيت علمي و سخنران کنفرانـس بین­المللـی مدیریت بهـره­وری و کیفیـت در نگرش جهـانی شدن

                                                                 تهران // بهمـن ماه 1387 

سخنران سومين همايش نرم‌افزارهاي سازماني و دولت الكترونيك 

                                                               جزیره قشم // بهمن ماه ۱۳۸۷ 

عضو شورای سیاستگذاری و هیات­ علمی و سخنران کنفرانس برند

                                                               تهران // دي ماه 1386

  سخنران کنفرانس برند                                                           

                                                            تهران // آذر ماه 1385

 داوران کنفرانس تخصصی شیوه‌های نوین تبلیغات

                                                          تهران // آذرماه 1385