رئیس گروه داوران دومین جشنواره ملی حرکت، ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی 

                                                           تهران // اردیبهشت 1388 

عضو شورای سیاستگذاری و سخنران چهارمین کنفرانس برند 

                                                        تهران // آبان ماه 1388

عضو پنل تخصصی مدیریت کیفیت و جهانی شدن برندها و سخنران دومین کنفرانـس بین­المللـی مدیریت بهـره­وری و کیفیـت در نگرش جهـانی شدن 

                                                      تهران // آذر ماه 1388

سخنران اولين نمايشگاه فرصت­هاي سرمايه­ گذاري در صنعت فرودگاهي و هوانوردي ايران 

                                                      تهران // دی ماه 1388 

سخنران و عضو شورای سیاستگذاری و هیات­علمی کنفرانس مهندسی تبلیغات 

                                                      تهران // دي ماه 1388

عضو هیئت داوران چهارمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت بازاریابی 

                                                     تهران // اسفند 1388 

سخنران و عضو شورای سیاستگذاری و هیات­ علمی اولین سمینار جایگاه سازی برند                                             

                                                 تهران   // اسفند ماه 1388