این روزها سالن های زیبایی و آرایشگاه ها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر سعی در بقا دارند . خدمات مشابهی که با کیفیتی کمابیش یکسان در فضاهایی با کمی تفاوت ارائه می شوند و همه تلاش می کنند ترفند هایی برای جذب و نگهداری مشتری ها داشته باشند . اما در بیشتر مواقع علی رقم حضور مشتری و در کمال تعجب رضایت وی از خدمات ارائه شده ، بازگشت دوباره صورت نمی گیرد. و بیشتر مشتریان تنها یک بار از خدمات سالن های زیبایی استفاده می کنند. واقعا دلیل این اتفاق چیست؟
آیا غیر از این است که این صنف در نگهداری مشتری بسیار کمتر از جذب آن سرمایه گذاری کرده اند؟ بخش مهمی که اکثر موارد سرمایه مادی و معنوی بسیاری می طلبد و اکثر مواقع نادیده گرفته می شود.
این بخش شامل تمام موضوعات ملموس و ناملموسی است که مشتری در بدو ورودش تا روزها پس از خروج از آرایشگاه با آن برخورد می کند . موضوعاتی از قبیل برخورد پرسونل ، فضا، روابط عمومی ، نوع خدمات و تاثیر کلی و صد البته خاطره ای که برجای مانده است.
مجموعه برند تک با توجه به سوابق تخصصی خود در زمینه برندسازی مصمم است تجارب حرفه ای خود را در اختیار فعالان این صنف قرار داده تا بتوانند خدمات خود را بهتر و شایسته تر در اختیار هموطنان قرار دهند و در نهایت نتیجه بهتری حاصل گردد.
این خدمات شامل برنامه برندسازی و تبلیغاتی در هفت قدم است که پس از شناخت و آسیب شناسی شرایط فعلی آغاز خواهد شد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درتماس باشید.

021-22225139