سخنران بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران 

                                       تهران // اردیبهشت 1389

سخنران کلیدی کنفرانس مدیریت استراتژیک

                                     تهران // شهریور 1389

سخنران اولین سمینار صادرات فرش دستباف ایران 

                                   تهران // مهر ماه 389 1                          

دبیر علمی و عضو موسس شورای سیاست­گذاری کنفرانس خرده­فروشی 

 

                                    تهران // دی 1389 

سخنران، عضو موسس و عضو هیات­علمی کنفرانس رضایت مشتریان 

                                  تهران // اسفند ماه 1389 

عضو موسس شورای سیاستگذاری و دبیر هیات­ علمی کنفرانس IMBC

                                  تهران // دي ماه 1389 

سخنران، عضو موسس و عضو هیات­علمی کنفرانس رضایت مشتریان 

                                 تهران // اسفند ماه 1389

سخنران و عضو موسس هیات­علمی همایش علمی MBA

                                تهران // اسفند ماه 1389 

سخنران و عضو کمیته تخصصی نخستین همایش مدو پوشاک ایرانی- اسلامی 

                                تهران // اسفند ماه 1389