لزوم استفاده از شعار تبلیغاتی

در دنیای امروز که برند ها با سرعت بالایی وارد بازار می شوند،دیگر استفاده از روش های بازاریابی و همچنین ارتقائ فروش به تنهایی برای ماندن در بازار کافی نیست و اگر بخواهیممحصولی را با استفاده از تکنیک های بازاریابی وارد بازار کنیم به سرعت توسط رقبا عقب رانده می شویم.لازم به ذکر است که در هر حوزه از کسب و کار که بخواهیم متفاوت باشیم رقبا نیز بیکار نخواهند نشست و درصدد رقابت و حتیتقلید از ما برخواهمند آمد.از این سو به نظر می رسد تنها راهی که می توان در این فضای رقابتی زنده ماند،برندسازی و استفاده از تکنیک های برند ساز می باشد.
ارتباطی از جنس رابطه ذهنی عاطفی با مخاطب از طریق ایجاد یک هویت معین و متناسب با ارزش ها و ویژگی های آن برند مقدور است.
از وظایف مهم مدیران و صاحبان برند انتقال ژن اصلی هویتی برند می باشد و اگر این انتقال که باید همراه یکپارچگی باشد به درستی انجام پذیرد،برند به وجود آمده مجموعه ای از خصوصیات بی ربط به هم و بدون هویت خواهد بود.پس ایجاد هویت برند اصلی ترین مرحله ساخت برند است.پس از اینکه هویت ساخته شد،زمان برقراری ارتباطات یکپارچه با مخاطبین برند است،اتباطاتی که با تکرار .و تکرار در ابتدا آگاهی از برند را بالا برده و سپس در ذهن مخاطب تبیت خواهد شد.در مرحله اول با استفاده ارزتداعی گرهای اصلی برند مانند نام،لوگو و شعار برند و سپس استفاده از تداعی گرهای ثانویه ارتباط ایجاد می شود.داشتن شعار مناسب یکی از موارد می باشد.درواقع بخشی از هویت ،جایگاه،باور ها و خصوصیات برند به وسیله شعار انتقال داده می شود.
شعار سازمانی مناسب در واقع یکی از پل های ارتباطی برند یا مشتری است.که برای داشتن شعار بهتر که بتواند تاثیر مطلوب روی ذهن مخاطب داشته باشدبا مواااررردی مانند قابلیت به خاطر سپاری،متناسب بودن با هویت برند،کوتاه بودن و موارد در طراحی شعار رعایت شود.