نگاه مصرف کننده قبل از خرید کالا

برای بسیاری از خریداران اجناس و کالاها، "مارک" یا "برند" شرط اول خرید به حساب می‌آید. شاید برای دوام بیشتر، کارآیی بهتر و زیبایی بیشتر نیست که ما خرید یک جنس مارک‌دار را به سایر کالاها ترجیح می‌دهیم چون با قیمت کمتری هم می‌توانیم از این امتیازات بهره‌مند شویم، اما بسیاری برای خرید و استفاده از محصولات با "برند" و "مارک" معروف مشتاقند .
امروز بازارهای بین‌المللی بر اساس رقابت کیفی و با تبلیغ برندهای ملی خود بازارها را تصاحب می‌کنند. در حالی که این مهم از چشم بسیاری از صنایع داخلی و بخش خصوصی دور مانده است .
آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که محصولاتی که تلاش بیشتری در برندسازی دارند توانسته‌‌اند بعد از جذب بازارهای داخلی، بازارهای صادراتی را نیز در اختیار بگیرد که صادرات محصولات لبنی و ماکارونی با برندهای شاخص از جمله آنهاست.کارشناسان اقتصادی معتقدند که وقتی یک کالای تجاری با برند ویژه خود در بازارهای مصرف سبب جلب اعتماد خریداران می‌شود، در واقع یک نشان خاص باعث وفاداری مصرف کننده برای خرید آن کالا می‌شود . 
بنابراین، اعتماد به یک برند به معنای ابزاری مناسب برای تداوم تقاضای خرید آن است. از سوی دیگر، وقتی مصرف‌کنندگان یک کالای خاص به کیفیت آن اعتماد می‌کنند سود فروش و ثروت حاصل از تولید آن کالا را برای صنایع تولیدکننده تضمین می‌کنند .
پس می‌توان گفت برندهایی اعتمادساز هستند که برای صنایع تولیدی خود، ثروت بوجود می‌آورند از این رو کارشناسان عقیده دارند، امروزه با افزایش رقابت در محیط اطراف، ساختن یک علامت تجاری "برند" انتخاب نبوده بلکه ضرورت است .

خطر ورود برندهای نوپابه بازار     تاثیر بسته بندی در برندسازی     مفهوم اعتبار برند     ایجاد حس خوب در برند سازی