ارزیابی برند ها

برندها دارایی های ناملموس ( Intangible Assets ) یک بنگاه اقتصادی هستند که اهمیت و جایگاهی راهبردی دارند 

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
برندها دارایی های ناملموس ( Intangible Assets ) یک بنگاه اقتصادی هستند که اهمیت و جایگاهی راهبردی دارند ، به گونه ای که در زمرۀ دارایی های استراتژیک ( Strategic Assets ) هر مجموعه انتفاعی یا غیرانتفاعی قرار می گیرند . از آنجا که دارایی های استراتژیک هر سازمان باید از صیانت ویژه که مصونیتی پایدار از پی داشته باشد، برخوردار گردند ، نگاهداشت و پاسداشت نام های تجاری از جایگاه ویژه ای در ادبیات مدیریت برند و امور بازاریابی برخوردار است . در این راستا میزان توجه و تلاشی، که برای حفظ و ارتقاء نام و نشان تجاری و اسم یک سازمان شکل می گیرد، باید در تناسب با رتبه و مرتبۀ آن برند در میان رقبای خود طراحی گردد. از این روی رتبه بندی برندها و مرتبه پژوهی اسم و رسم سازمان ها باید به گونه ای علمی در دستور کار مدیریت ارشد قرار گیرد . 
از آنجا که این فرایند، فراگردی بس تخصصی ، پیچیده و پرهزینه دارد ، در تمامی دنیا ، گروه های بی طرفی که در امانت ، علم و دانش و جایگاه ملی ایشان شبه ای نیست ، رتبه بندی برندهای تجاری را بر عهده گرفته اند . 
به عنایت به آنچه آمد ، و با توجه به تغییرات اقلیم سیاسی ایران و دگرگونی های که در پی آیند گشایش های تجاری و سیاسی پیش رو در حوزه اقتصادی در ایران زمین رخ خواهد نمود ، بنظر می رسد که دیگر تامل بیشتر در این امر جایز نیست . بنابراین به همراه اندیشمندانی برجسته در حوزه دانش برند و بازاریابی و امور اقتصادی ، به خود لازم دانستیم که در این امر ، براساس وظیفه ملی و حرفه ای ، همراه و همیار کنش گران عرصه تجارت و صنعت باشیم و ارزیابی و رتبه بندی برندهای ایرانی را در دستور کار خود قرار داده ایم . 
در این راستا با بزرگوارانی ، که در حوزه برندسازی صاحب نام هستند و جایگاه و سابقه علمی شناخته شده ای دارند ، این پروژه را در قالبی پژوهشی آغاز کرده ایم . از آنجا که به انجام رساندن چنین پروژه بزرگی مسلما نیازمند زمانی مبسوط است ، نتایج هر مرحله از دستاوردها به تدریج اعلام خواهد شد . 
باشد که برندهای ایران ، مدافعان و سربازانی باشند که دفاع از مرزهای اقتصادی ما را بر عهده دارند و در بیرون از مرزها نیز سفیرانی در خور شأن فرهنگ و هویت ایران زمین باشند . 


دکتر شهریار شفیعی 
عضوهیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی 
مدیر گروه تخصصی برندتک