بسیاری از کارفرمایان با تبلیغات و پخش و فروش قوی بر موفقیتی نسبی دست می یابند ولی با گذشت زمان و وارد شدن محصولات جدید،هنوز هم توقع دارند فروش آنها همانند قبل باشد.
ولی واقعا چه چیزی باعث می شود مخاطبان از بین محصولات متنوع قفسه هایفروشگاه محصول شما را انتخاب کند؟
مگر جز این است گه تقریبا بسته بندی تمام محصولات یک قفسه در فروشگاه، وهم چنینکیفیت با هم تفاوت چندانی ندارد؟
بین محصولات تند مصرف ،مواد شوینده و..... کدام یک از نظر کیفیت فاصله چندانی با بقیه دارند؟
آنچه باعث تفاوت محصولات شما می شود دنیای متفاوتی است که برای مخاطبانتان درست می کنید.
امروزه خرید کردن علاوه بر اینکه یکی از ملزومات زندگی است، نوعی فرار از مشغله های روزمره می باشد.زمانی که در بعد از ظهر یک روز کاری در راهرو های یک فروشگاه راه می روید. دلتان می خواهد یک محصول هر چند کوچک شما را به دنیایی جدید پیوند زند.و یا حسی متفاوت بودن،خوشحال بودن و.... را در وجودتان ایجاد نماید. واین چیزی است که بسیاری از مدیران و کارفرمایان در هیچ جای کار خود در نظر نگرفته اند.
اگر چه کیفیت و در دسترس بودن شرط لازم کالا است، ولی شرط کافی ایجاد حس خوب و خوشایندی است که برای مخاطب منجر به خاطره سازی شود تا در یادش بماند و او را به خرید دوباره تشویق کند.
حس خوبی که او را تشویق می کند تا بارها و بارها با خرید کالای شما تکرارش کند و تجربه های خوبش را دو چندان سازد. ولی مسلم است که این حس خوب از طریق خود آگاه و عوامل ملموس نخواهد بود،چرا که این احساسات هستند که ببر ناخودآگاه حکم می رانند و بسیاری از اعمال ما را کنترل می کنند.بنابراین باید در هر کسب وکار به ناخودآگاه مخاطب هم اشراف داشت و برای آن برنامه ریزی کرد.
برنامه ریزی های که در کلیت برآن نام برند سازی می فهیم.

انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند      رنگ عنصر موثر در برند سازی      مفاهیم کلیدی برند      استراتژی برند