در برابر کاهش قیمت رقبا چه باید کرد؟

در برابر کاهش قیمت رقبا چه باید کرد؟

بهترين راه ممكن در اغلب موارد تاكيد بر ارزش برند خواهد بود 

هنگامي كه شركتي به كاهش شديد قيمت اتخاذ تصميم مي نمايد رقبا ناگزير به واكنش دفاعي خواهند بود كه در اينصورت استراتژي رقابتي برند به استراتژي قيمتي تغيير خواهد كرد . بطور مثال زماني كه Procter & Gamble استراتژي قيمتي خود مبني بر هر روز كاهش قيمت را اعلام نمود ، رقباي آن نظير Lever Brothers ، Kimberly Clark و ديگران يكي از راه هاي زير را که اساسا" استراتژیهای دفاعی در مقابل کاهش قیمت کمرشکن میباشد را می توانستند انتخاب نمایند : 
1-تمركز شديد بر ارزش برند 
2-كاهش قيمت 
3-عدم اعتنا به قيمت ديگران

بهترين راه ممكن در اغلب موارد تاكيد بر ارزش برند خواهد بود . متاسفانه تعداد قابل ملاحظه اي تمركز بر ارزش برند را بي اثر مي دانند و سرمايه گذاري مجدد بر روي آن را از بين رفتن سرمايه تلقي مي كنند . 
با عكس العمل كاهش قيمت در برابر كاهش قيمت رقبا ، به مشتريان عدم برتري ارزش كالاي خود نسبت به رقبا را القاء خواهيم نمود بعنوان مثال در نيمه دهه 1980 ، Gillette بسياري از محصولات اصلي خود را براي مقابله با ورود محصولات جديد BIC كه قيمت پايين تري نسبت به Gillette داشتند كاهش قيمت داد . نتيجه اين استراتژي قيمت ، متزلزل شدن جايگاه Gillette در نظر مشتريان و كاهش فروش آن شركت شد . البته سالها طول كشيد كه Gillette با ارائه محصولات جديد بتواند اشتباه گذشته را جبران نمايد .