از استراحت غافل نشوید

این تکلیف  بسیار خوبی برای ماست:وقت بیشتری برای انجام دادن کارهای خلاق پیدا کنید.بخوابید و استراحت کنید و از تلف کردن وقت لذت ببرید.

اغلب ما به جنبه های مخالف تنبلی بها داده ایم.تقریبا در تمامی دقایق فعال هستیم،که این حاصل باورهای فرهنگی و اجتماعی ماست.

صبح زود با یک خیز از رختخواب بیرون می آییم و بلافاصله دست به کار می شویم.اغلب ما حتی مرخصی های خود را تبدیل به فعالیت های کاری می کنیم و از این رو  وقتی از تعطیلات به خانه می آییم،نیازمند استراحت هستیم.اغلب ما نیازی به این نداریم که به ما بگویند بیشتر فعالیت کنیم.ما نیازمند آن هستیم که کمی نافعال تر باشیم.

این تکلیف  بسیار خوبی برای ماست:وقت بیشتری برای انجام دادن کارهای خلاق پیدا کنید.بخوابید و استراحت کنید و از تلف کردن وقت لذت ببرید.

بعضی از اوقات خود را ابدا کار نکنید.این گونه در ساعاتی که کار می کنید از نیروی بیشتری برخودار می گردید.گاه لازم است که برای دسترسی به هدفهایمان تلاش کنیم  و زمانی هم لازم است که دست از کار بکشیم و استراحت کنیم.