البرز گاز شرکت مشاوره نواوران داتیک مرکز تحقیقات مخابرات

نام سازمان: گروه صنعتی البرز گاز

خدمات ما : مشاور ارشد برندسازی

 

 

نام سازمان: مشاوره نوآوران داتیک

خدمات ما: مشاور ارشد برندسازی و

برنام های استراتژیک

 

نام سازمان: مرکز تحقیقات مخابرات

خدمات ما: مشاور ارشد بازاريابي

 

 

شرکت پایکار بنیان سازمان بنادر و دریا نوردی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

نام سازمان: پایکار بنیان

خدمات ما: راه‌اندازي پروژه CRM

 

 

نام سازمان: سازمان بنادرودریانوردی

PMO

خدمات ما: مشاور ارشد بازاريابي

 

نام سازمان:  انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

خدمات ما: آسيب شناسي كيفيت خدمات و طرح گسترش بازار در شركت انبارهاي عمومي (گمرك غرب و شهريار)

لوگو بنیاد تعاون بسیج شرکت لیزینگ رایان سایپا

نام سازمان: آریا دیزاین کیش

خدمات ما : مشاور برندسازی و توسعه

بازار شرکت تبلیغاتی آریادیزاین کیش

 

نام سازمان: بنیاد تعاون بسیج

خدمات ما : مشاور برندسازی و جایگاه

سازی مجدد برند بنیاد تعاون بسیج

 

نام سازمان: لیزینگ رایان سایپا

خدمات ما : مشاور بازاریابی 

 

 

نام سازمان: پرسی ایران گاز

خدمات ما : طرح تجاري ورود به بازار

افغانستان براي شركت پرسي‌گاز

 

نام سازمان:  توسعه تجارت ایران

خدمات ما : مجری طرح ارزشگذاری و تدوین

شیوههای ارزیابی برند

 

نام سازمان: کانون تبلیغاتی نقش خیال

خدمات ما : مشاور ارشد برندسازی

 

 

لوگو  

نام سازمان: موسسه حقوقی آیین توکیل

خدمات ما : مشاور ارشد برندسازی

 

 

نام سازمان : شرکت آونگ پویا

خدمات ما : تدوین استراتژی ورود به

بازار و برندسازی