لوگو
 
آکادمی تنیس پارسیان مجموعه تفریحی ورزشی تله کابین توچال
 

نام سازمان: مجتمع تجاری ارگ

خدمات ما: طرح برندسازی جامع

گروه فرهیختگان

 

نام سازمان: آکادمی تنیس پارسیان

خدمات ما : طراحی و پیاده سازی

هویت معماری داخلی باشگاه تنیس

پارسیان(ATP)

نام سازمان: مجموعه تفریحی توچال

خدمات ما: مشاور ارشد بازاريابي مجموعه

توچال (بزرگترين مجتمع تفريحي - فرهنگي -

ورزشي ايران)

لوگو
 
لوگو

نام سازمان : خانه سلامت مایا

خدمات ما : مشاور ارشد برندسازی برند 

نام سازمان : عقیق پارسیان

خدمات ما : مشاور برندسازی برای برند

نام سازمان : سیب لند

خدمات ما : طراحی هویت برند