تحلیل پوستر تبلیغاتی برند پپسی

پپسی،برند آمریکایی تولید نوشابه است که رقیب اصلیش همواره کوکاکولا بوده است.

 این برند به مناسبت هالوین، تبلیغی خلاقانه ارائه می دهد که شجاعانه نیز هست. و در آن با رقیب اصلی  و همیشگی خود در طول تاریخ،یعنی کوکا  کولا  شوخی کرده. پیام این پوستر این است که رقیب، همیشه خطرناک است.

  در اینجا قوطی پپسی یک نشانه است از فردی که در هالوین لباس مبدل کسی که از آن وحشت دارد را به تن کرده. طنز حاکم بر آگهی جذابیت فراوانی به آن بخشیده است . بدین گونه برند پپسی میخواهد خود را برندی شوخ و شجاع معرفی کند که حتی در آگهی تبلیغاتی خودش، نام رقیب را آورده.استفاده از این تکنیک سبب پذیرش و محبوبیت بیشتر برند پپسی نزد مخاطبین است!

این قوطی نوشابه که لباس مبدل به تن دارد، نشانه ای است با پیامی نمادین که بر شوخ طبعی و شجاعت دلالت می کند. (البته این پیام نمادین دارای دلالت ضمنی است، زیرا تنها کسانی که هالوین را می شناسند و با مراسم آن آشنا هستند، توان درک معنای پوستر را دارند.) بدین گونه برند پپسی می کوشد یکی از تداعیات برند خود را بر پایه شوخ طبعی و شجاعت  بگذارد. در نظر داشته باشیم که هویت هر برند شامل تداعیات آن برند است، وهمچنین  هویت هر برند باید در جمله اجزای آن متجلی باشد.. در اینجا می بینیم که چگونه هویت یکپارچه سازمانیِ برند پپسی در بیلبورد های تبلیغاتی آن نیز مشهود است!

ترکیب بندی پوستراز نوع ترکیب بندی متمرکز است و نقطه تمرکز آن، عنصر اصلی یعنی نوشابه پپسی است. این نوع از ترکیب بندی سبب ایجاد تمرکز و تاکید روی عنصر اصلی پوستر(پپسی) گردیده است .  ترکیب بندی اثر بر اساس عمود منصف هاست، بنابراین پوستر ایستا و آرمانی است. قرار گیری پپسی بر بالای کوهستان نیز بر ایستایی و آرمانی بودن پوستر افزوده است. در واقع پپسی بدین گونه خود را قهرمانی شوخ طبع و شجاع معرفی می کند که حتی از غولی چون کوکاکولا هم واهمه ای ندارد و با او شوخی میکند!.

تهیه کننده:زهرا اله وردی

مشاور برندسازی به چه کسی می گویند      مفهوم اعتبار برند      تبلیعات خلاقانه برند کوکاکولا      تبلیغ سریالی شرکت پوما