مذاكرات هسته ای به جاي قابل قبولي رسيد، دكتر ظريف وظيفه خود را به حق تمام و كمال انجام داد و نتايجش براي همه ايرانيان كه سالهاست خبرهاي تلخ مي شنوند و روز به روز از جامعه جهاني رانده تر مي شدند شيرين بود. 
حالا اين مرد مي تواند الگوي خوبي باشد براي همه ما، همه مايي كه سالهاست با فرهنگ دروغ و رشوه و ريا خو كرده ايم و چنان ماهرانه سر هم كلاه مي گذاريم كه انگار بهترين اعمال است، الگويي براي ما كه هربار خواستيم دروغ بگوييم تتمه وجدان خود را خفه كرديم كه همه دروغ مي گويند و به بالا مي رسند، اسم ادم هاي كلاش و كلاه بردار را زرنگ گذاشتيم و ته دل حسادت كرديم كه چرا نتوانستيم آقازاده اي گيربياوريم تا با او زد و بند كنيم و پورشه هاي چند ميلياردي داشته باشيم. مگر نه اينكه از قديم گفته اند جامعه رنگ و بوي حكامش را مي گيرد و زنبارگي عهد ناصرالدين شاه را مثل مي زدند و بچه بازي هاي مظفرالدين شاه را. حالا ما مردمي كه درد كشيديم و ده سال خوره به جانمان افتاد و از نيروي باقيمانده استفاده كرديم ، بايد زودتر دوران نقاهت را بگذرانيم و مثل هر بيماري ديگري هيچ كس بهتر از خودمان كمكي نمي كند. حالا از فردا صبح مي توانيم متفاوت در سر كار حاضر شويم. مي توانيم كار ارباب رجوع را بنا بر وظيفه انساني و اداري راه بيندازيم و نه بنا بر پول چاي و شيريني. مي توانيم هر جنس را به تناسب قيمت خريد بفروشيم و نه همه را با قيمت بالاترين خريد. مي توانيم در فرم هايي كه پر مي كنيم حقيقت را بنويسيم و بدون اينكه كاري را بلد نباشيم ادعايش را نكنيم. امتحان ها بدون تقلب هم مي گذرد و نبايد از استادها انتظارداشته باشيم به خاطر جنسيت و پولمان نمره دهند. مي توانيم از فردا با درك بهتري براي آينده كشور پشت ميزهايمان بنشينيم و كارهايمان را مانند آقاي دكتر ظريف به سرانجام برسانيم و براي هدف هاي بزرگ تر از ماديات شخصي ، گام برداريم. دكتر ظريف اگر مي خواست مثل بقيه فكر كند مي شد همان تيم مذاكره گر قبلي. اگر او هم مي گفت همه از زير كار در مي روند و چرا من نه؟ امروز مردم ايران چشم هايشان را با لبخند نمي گشودند ، كار من ، شغل تو، درس خواندن او همه يك هدف بزرگ را در دل خود دارد، پيشرفت كشوري كه رشدش مايه بهبود سطح زندگي همه ما خواهد بود.

آگاه باشيم و متعهد.

تهیه کننده:لعیا بیدگلی 

برند سازی تجربه محور     تعریف مفهوم ارزش برند     تبلیغات خلاقانه برندهای کفش