ایناگرو پارس

ایناگرو پارس
خلاصه فعالیت سازمان :

فرآورده ها زیست محرک های کشاورزی از گروه کودهای آلی بیولوژیک و سازگار با سیستم های حیاتی ، حاوی اسیدهای آمینه استـانـــدارد شده اند، با استفاده از بهترین و به روزآورده ترین دانش فنی رایج در اروپای غربی و رعایت استانداردهای صنعتی آن تولید می گردند، برای تمام محصولات گیاهی کاربرد دارند و نیاز غذائی گیاهان را تامین می نمایند


خدمات ما :
طرح توجیحی و طرح تجاری برای ورود به بازار ایران


وب سایت :

http://inagropars.com/