مشاوره برندسازی


از دیرباز تا کنون، انسان ها به مشاوره و یاری گرفتن از دیگران توصیه شده اند و واضح و مبرهن است که اشراف تمام و کامل به همه جوانب یک سازمان میسر نمی گردد مگر با فاصله گرفتن از آن و دیدن کلیت سازمان از دور .
به همین خاطر هر کارفرما با وجود تمامی تخصص و دانشش نسبت به سازمان و کسب و کار خود، نمی تواند دید کلی و بدون سوگیری نسبت به آن داشته باشد و نیاز است گاهی سازمان را از چشم سوم و دید بیرونی بنگرد.
اگر چه انسان ها و سازمان ها قادر به حل مشکلات خود هستند اما به علت درگیری بسیار در بطن سازمان و مشکلات خود توانایی اشراف کامل به همه جوانب را ندارند و چون خود جزیی از سازمان هستند نمی توانند خود را بیرون کشیده و از بالا به مشکلات و معضلات سازمان نگاه کنند و خلل ها و نقاط کور آن را شناسایی نمایند و ممکن است در راه حل مساله اشتباه کنند یا در حالی که یک مشاوره خوب می‌تواند به افراد و شرکت‌ها کمک کند تا اشراف کامل به تمام جوانب مساله داشته و خوب فکر کنند، تصمیم بگیرند و عمل کنند، و حضورش فرآیند تغییر رفتار و بهبود مشکلات آن‌ها را تسریع می کند و از هدر رفتن نیروها جلوگیری کند و درنهایت توان پیش‌بینی ، ارزشیابی و بهبود تغییرات را ارتقا می بخشد.
در مبحث برند، نیز به خاطر جدید بودن مباحث و نو بودن علم برند نسبت به مباحث بازاریابی و مدیریتی، نیاز به وجود مشاور برندسازی کاملا مشهود است تا با علم و تخصص خود وارد سازمان ها شده و سمت و سویه آنها را از سنت به مباحث جدیدتری تغییر دهد.
مباحثی که مکمل دانش تخصصی کارفرما در امر تولید و بازاریابی هستند و در جهان نو جایگاهی ویژه دارند.

 

برای ارتباط با مشاورین ما لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید