پکیج های آموزشی

پکیج آموزشی مدیریت برند پیشرفته

نام دوره : پکیج آموزشی مدیریت برند پیشرفته مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : 20 ساعت توضیح ....

پکیج آموزشی مدیریت برند

نام دوره : پکیج آموزشی مدیریت برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : 20 ساعت توضیحات: پ ....