# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
1 تاثیر متقابل بازاریابی و برندینگ آرشیو برندتک میثم زین الدینی 1395-10-27 دانلود
2 هرم CBBE آرشیو برندتک المیرا پدنز 1395-10-26 دانلود
3 آرکتایپ های مردانه و زنانه آرشیو برندتک فرزانه قدس 1395-10-25 دانلود
4 روانشناسی شکست در ایران آرشیو برندتک لیلا ابطحی-نرگس باقرپور 1395-10-20 دانلود
5 ساخت برند شخصی برنده آرشیو برندتک رامین مجید فر 1395-10-9 دانلود
6 برند در پارک های تفریحی آرشیو برندتک مهدی باقر تجریشی 1395-10-4 دانلود
7 ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آرشیو برندتک مهسا مدرسی تهرانی 1395-10-4 دانلود
8 تاثیر برند داخلی بر رضایت مشتری آرشیو برندتک رستم حمزه خانی 1395-9-29 دانلود
9 هویت رقابتی کشورها آرشیو برندتک مهندس عادل نیرو شک 1395-9-7 دانلود
10 مدل های کسب و کار:از آغاز تا امروز آرشیو برندتک دکتر شهریار شفیعی 1395-9-7 دانلود
11 رویکرد تحلیلی به کارکرد برندها در عرصه جهانی شدن آرشیو برندتک دکتر شهریار شفیعی 1395-9-7 دانلود
12 مدیریت برند و برندسازی نبردی در عرصه ذهن آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-29 دانلود
13 Brand Funel آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-29 دانلود
14 رنگ پردازی در برندسازی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-27 دانلود
15 Exprience Branding - برندسازی تجربه پایه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
16 Award In Brand Communications آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
17 Brand ID & Asspects آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
18 The Social Aspect Of Business Behavior آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
19 اقتصاد برند سرمایه گذاری در دارایی نامشهود آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
20 Business Model آرشیو برندتک sarijloo 1395-8-9 دانلود
21 هویت سازی برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
22 Gestalt آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
23 Corporate Branding آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
24 سمینار تخصصی مدیریت برند در صنعت پلاستیک آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
25 مدل های ارزیابی و ارزش گذاری برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
26 همایش برندهای پوشاک و نساجی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
27 تمایز بین ارزش ویژه برند و ارزش برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
28 ؟HOW COME YOUR BRAND ISN’T WORKING HARD ENOUGH آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
29 Strategic Marketing Planning آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
30 Strategic Brand Management آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
31 integrated_Marketing آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
32 Marketing Communication آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
33 Kevin Lane Keller آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-3 دانلود
34 تابلوهای تبلیغاتی و تاثیر آن ها در کلان شهرها آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
35 بیمه الکترونیکی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
36 بازاریابی علمی در حوزه خدمات اعتباری در بانکها آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
37 استراتزی بازاریابی شرکت اپل آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
38 تحلیل مفهوم شناختی مکاتب برند و بن مایه های فلسفی هریک دکتر شهریار شفیعی مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
39 ویژه بانک رفاه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-4-12 دانلود
40 درآمدی بر مبانی برندسازی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-4-12 دانلود
41 تحلیل چند برند شخصی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-4-12 دانلود