مقالات فارسی

# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
۱ برند کوکاکولا آرشیو برندتک محسن احمدیان ۱۳۹۵-۱۱-۲۶ دانلود
۲ معماری برند آرشیو برندتک محمد هادی لاریجانی ۱۳۹۵-۱۱-۱۹ دانلود
۳ تاثیر متقابل بازاریابی و برندینگ آرشیو برندتک میثم زین الدینی ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ دانلود
۴ هرم CBBE آرشیو برندتک المیرا پدنز ۱۳۹۵-۱۰-۲۶ دانلود
۵ آرکتایپ های مردانه و زنانه آرشیو برندتک فرزانه قدس ۱۳۹۵-۱۰-۲۵ دانلود
۶ روانشناسی شکست در ایران آرشیو برندتک لیلا ابطحی-نرگس باقرپور ۱۳۹۵-۱۰-۲۰ دانلود
۷ ساخت برند شخصی برنده آرشیو برندتک رامین مجید فر ۱۳۹۵-۱۰-۹ دانلود
۸ برند در پارک های تفریحی آرشیو برندتک مهدی باقر تجریشی ۱۳۹۵-۱۰-۴ دانلود
۹ ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آرشیو برندتک مهسا مدرسی تهرانی ۱۳۹۵-۱۰-۴ دانلود
۱۰ تاثیر برند داخلی بر رضایت مشتری آرشیو برندتک رستم حمزه خانی ۱۳۹۵-۹-۲۹ دانلود
۱۱ هویت رقابتی کشورها آرشیو برندتک مهندس عادل نیرو شک ۱۳۹۵-۹-۷ دانلود
۱۲ مدل های کسب و کار:از آغاز تا امروز آرشیو برندتک دکتر شهریار شفیعی ۱۳۹۵-۹-۷ دانلود
۱۳ رویکرد تحلیلی به کارکرد برندها در عرصه جهانی شدن آرشیو برندتک دکتر شهریار شفیعی ۱۳۹۵-۹-۷ دانلود
۱۴ رنگ پردازی در برندسازی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲۷ دانلود
۱۵ تمایز بین ارزش ویژه برند و ارزش برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۶ تابلوهای تبلیغاتی و تاثیر آن ها در کلان شهرها آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲ دانلود
۱۷ بیمه الکترونیکی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲ دانلود
۱۸ بازاریابی علمی در حوزه خدمات اعتباری در بانکها آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲ دانلود
۱۹ استراتزی بازاریابی شرکت اپل آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲ دانلود
۲۰ تحلیل مفهوم شناختی مکاتب برند و بن مایه های فلسفی هریک دکتر شهریار شفیعی مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲ دانلود
۲۱ درآمدی بر مبانی برندسازی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۴-۱۲ دانلود
۲۲ تحلیل چند برند شخصی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۴-۱۲ دانلود