مقالات فارسی

# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
1 تاثیر متقابل بازاریابی و برندینگ آرشیو برندتک میثم زین الدینی 1395-10-27 دانلود
2 هرم CBBE آرشیو برندتک المیرا پدنز 1395-10-26 دانلود
3 آرکتایپ های مردانه و زنانه آرشیو برندتک فرزانه قدس 1395-10-25 دانلود
4 روانشناسی شکست در ایران آرشیو برندتک لیلا ابطحی-نرگس باقرپور 1395-10-20 دانلود
5 ساخت برند شخصی برنده آرشیو برندتک رامین مجید فر 1395-10-9 دانلود
6 برند در پارک های تفریحی آرشیو برندتک مهدی باقر تجریشی 1395-10-4 دانلود
7 ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آرشیو برندتک مهسا مدرسی تهرانی 1395-10-4 دانلود
8 تاثیر برند داخلی بر رضایت مشتری آرشیو برندتک رستم حمزه خانی 1395-9-29 دانلود
9 هویت رقابتی کشورها آرشیو برندتک مهندس عادل نیرو شک 1395-9-7 دانلود
10 مدل های کسب و کار:از آغاز تا امروز آرشیو برندتک دکتر شهریار شفیعی 1395-9-7 دانلود
11 رویکرد تحلیلی به کارکرد برندها در عرصه جهانی شدن آرشیو برندتک دکتر شهریار شفیعی 1395-9-7 دانلود
12 رنگ پردازی در برندسازی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-27 دانلود
13 تمایز بین ارزش ویژه برند و ارزش برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
14 تابلوهای تبلیغاتی و تاثیر آن ها در کلان شهرها آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
15 بیمه الکترونیکی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
16 بازاریابی علمی در حوزه خدمات اعتباری در بانکها آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
17 استراتزی بازاریابی شرکت اپل آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
18 تحلیل مفهوم شناختی مکاتب برند و بن مایه های فلسفی هریک دکتر شهریار شفیعی مدیر کل سامانه 1395-8-2 دانلود
19 درآمدی بر مبانی برندسازی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-4-12 دانلود
20 تحلیل چند برند شخصی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-4-12 دانلود