فناوری برندسازی

فناوری برندسازی

   آرشیو اخبار   |   عناوین خبری :

 آرشیو مطالب مفید

روز ماه سال    
Share of heart
Share of heart  سهم قلبي مشتري چيست؟ سهم قلبی مشتری در واقع یک گام جلوتر از سهم ذهنی...
 بحران رسانه برای برندها
بحران رسانه برای برندها  به بیان دکتر شهریار شفیعی و مهندس شعبانعلی به نقل از...
Segmentation
Segmentation Segmentation divides customers into groups based on the underlying needs or characteristics driving their purchase decisions. Truly...
Performance
Performance •    واژه‌ی Performance  به معنای عملکرد است از کلمه‌ی انگلیسی Perform و پسوند...
market
market واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از  زبان های کهن ایرانی وجود داشته است....
Leadership
Leadership   1.    A political leader, pursuing a passionate, personal cause. یک رهبر سیاسی، به دنبال یک دلیل...
innovation
innovation نوآوری جنبه ای خاص از تغییراست. نوآوری یعنی یک عقیده یا نظریه تازه که برای...
Equity Theory
Equity Theory نظریه برابری جان استيسي آدامز، روانشناس رفتاري، مدل مفيدي براي توضيح...
brand engagements
نام تجاری و تعاملات نام تجاری نام تجاری ممكن است به عنوان يك نام، اصطلاح، نشان...
Place
Place Definition: Place in the marketing mix refers to the channel, or the route, through which goods move from the source to the final user....